Personvern

Hos Biljardexperten sikrer vi din personlige integritet og streber alltid etter et høyt nivå av databeskyttelse (for eksempel vil vi aldri selge din personlige informasjon til et annet selskap). Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker din personlige informasjon. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan håndheve dem.

Hva er personopplysninger og hva er en behandling av personopplysninger?
Personopplysninger er alle slags opplysninger som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person som er i live. For eksempel kan bilder og lydopptak som behandles på en datamaskin være personlige data, selv om ingen navn er nevnt. Krypterte data og forskjellige typer elektroniske identiteter (f.eks. IP-nummer) er personopplysninger hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Hver handling utført med personopplysninger er en behandling, uavhengig av om de utføres automatisk eller ikke. Eksempler på vanlige behandlinger er samling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling, overføring og sletting.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene vi samler inn?
Biljardexperten AS, org. nr. 941871305, med adresse Parkveien 4b, 0350 Oslo, er ansvarlig for personopplysninger for selskapets behandling av personopplysninger.

Hvilken personlig informasjon samler vi inn om deg som kunde og til hvilket formål?

Formål

Utførte behandlinger

Kategorier av personopplysninger

For å kunne håndtere bestilling/kjøp

 • Levering
 • Identifikasjon og alderskontroll
 • Håndtering av betaling
 • Adressekontroll
 • Håndtering av reklamasjon- og garantisaker
 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)
 • Betalingshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Kredittopplysninger fra kredittrapporterende selskaper
 • Kjøpsinformasjon (t.ex. hvilken vare som er bestilt eller om varen skal leveres til en annen adresse)
 • Personopplysninger for Mine sider (kun registrerte brukere)

Juridisk grunnlag: Gjennomføring av kjøpsavtalen. Denne samlingen av dine personopplysninger kreves for at vi skal oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis informasjonen ikke blir gitt, kan forpliktelsene våre ikke oppfylles, og vi blir derfor tvunget til å nekte deg kjøpet.

Lagringsperiode: Personopplysninger lagres så lenge de er nødvendige for å opprettholde tjenesten vår til deg eller så lenge loven krever, og slettes deretter.

 

Formål

Utførte behandlinger

Kategorier av personopplysninger

For å oppfylle selskapets juridiske forpliktelser

Nødvendig styring for overholdelse av selskapets juridiske forpliktelser i henhold til lovkrav, dommer eller myndighetsvedtak (f.eks. Regnskapsloven, hvitvaskingsloven eller reglene om produktansvar og produktsikkerhet, som kan kreve kommunikasjon av informasjon og informasjon til publikum og kunder om produktalarmer og tilbakekallinger av produkter på for eksempel et mangelfullt eller farlig produkt).

 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)
 • Betalingshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Din korrespondanse
 • Informasjon om kjøpstidspunkt, kjøpested, mulige feil/klager
 • Brukerinformasjon for Mine Sider (bare registrerte brukere)

Juridisk grunnlag: Juridisk forpliktelse. Denne samlingen av dine personopplysninger er lovpålagt. Hvis informasjonen ikke blir gitt, kan ikke vår juridiske forpliktelse oppfylles, og vi blir derfor nødt til å nekte deg kjøpet.

Lagringsperiode: Personopplysninger lagres så lenge de er nødvendige for å opprettholde tjenesten vår til deg eller så lenge loven krever, og slettes deretter.

 

Formål

Utførte behandlinger

Kategorier av personopplysninger

For å kunne håndtere kundeservicesaker

 • Kommunikasjon og svar på spørsmål om kundeservice (over telefon eller i digitale kanaler, inkludert sosiale medier)
 • Identifikasjon
 • Utredning av mulige klager og støttesaker (inkludert teknisk support)
 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)
 • Din korrespondanse
 • Informasjon om kjøpstidspunkt, kjøpested, mulige feil/klager
 • Teknisk informasjon om utstyret ditt
 • Brukerinformasjon for Mine Sider (bare registrerte brukere)

Rettslig grunnlag: Begrunnet interesse. Behandlingen er nødvendig for å møte vår og din berettigede interesse for å håndtere kundeservicesaker.

Lagringsperiode: Personopplysninger lagres så lenge de er nødvendige for å opprettholde tjenesten vår til deg eller så lenge loven krever, og slettes deretter.

 

Formål

Utførte behandlinger

Kategorier av personopplysninger

For å kunne evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer for våre kunder

 • Tilpasning av tjenester for å bli mer brukervennlig
 • Utarbeidelse av dokumentasjon for å forbedre varer og logistikkstrømmer (f.eks. ved å forutsi kjøp, lager og leveranser)
 • Utvikling av dokumentasjon for å utvikle og forbedre vårt sortiment
 • Utvikle dokumentasjon for å utvikle og forbedre ressurseffektiviteten fra et miljø- og bærekraftig perspektiv (f.eks. ved å effektivisere anskaffelser og planlegging av leveranser)
 • Gi kundene våre muligheten til å påvirke vårt sortiment
 • Utvikling av dokumentasjon for å forbedre IT-systemer med det formål å generelt øke sikkerheten til selskapet og våre besøkende/kunder
 • Analyser av dataene vi samler inn for dette formålet. Basert på informasjonen vi samler inn (f.eks. kjøpshistorikk, alder og kjønn), blir du sortert i en kundegruppe (såkalt kundesegment) som deretter blir analysert på et aggregert nivå ved bruk av deidentifiserte eller pseudonymiserte data, uten noen tilknytning til deg som individ. Innsikten fra analysen danner grunnlaget for hvilke produkter som kjøpes og hvordan vi utvikler våre webtjenester
 • Alder
 • Kjønn
 • Sted
 • Korrespondanse og tilbakemeldinger angående våre tjenester og produkter
 • Kjøp og brukergenererte data (f.eks. klikk og besøkhistorikk)
 • Tekniske data angående brukte enheter og deres innstillinger (f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)
 • Informasjon om hvordan du omhandlet oss, dvs. hvordan du brukte tjenesten, påloggingsmetode, hvor og hvor lenge forskjellige sider ble besøkt, responstid, nedlastingsfeil, hvordan du kan nå og forlate tjenesten osv.

Rettslig grunnlag: Begrunnet interesse. Behandlingen er nødvendig for å møte våre og våre kunders legitime interesse i å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer.

Lagringsperiode: Personopplysninger lagres så lenge de er nødvendige for å opprettholde tjenesten vår til deg eller så lenge loven krever, og slettes deretter.

 

Formål

Utførte behandlinger

Kategorier av personopplysninger

For å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og etterforske forbrytelser mot selskapet

 • Forebygging og etterforskning av mulig svindel eller andre lovbrudd (f.eks. rapportering av hendelser i butikker)
 • Forebygging av spamming, phishing, trakassering, forsøk på å ulovlig logge inn på brukerkontoer eller andre tiltak forbudt i henhold til lov eller våre vilkår for kjøp, medlemskap eller tjeneste
 • Beskytte og forbedre IT-miljøet vårt mot angrep og inntrenging
 • Personnummer
 • Videoopptak fra kameraovervåking
 • Kjøp og brukergenererte data (f.eks. klikk og besøkhistorikk)
 • Tekniske data angående brukte enheter og deres innstillinger (f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)
 • Informasjon om hvordan våre digitale tjenester brukes

Rettslig grunnlag: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiode: Personopplysninger lagres så lenge de er nødvendige for å opprettholde tjenesten vår til deg eller så lenge loven krever, og slettes deretter.

Fra hvilke kilder henter vi dine personopplysninger?
I tillegg til informasjonen du selv gir oss, eller som vi samler inn fra deg basert på dine kjøp og hvordan du bruker tjenestene våre, kan vi også samle inn personopplysninger fra noen andre (såkalt tredjepart). Informasjonen vi samler inn fra tredjepart er som følger: 1) Adresseinformasjon fra offentlige registre for å være sikker på at vi har riktig adresseinformasjon til deg. 2) Informasjon om kredittvurdering fra kredittvurderingsbyråer, banker eller informasjonsselskaper.

Hvem kan vi dele din personlige informasjon med?
I tilfeller der det er nødvendig for oss å kunne tilby våre tjenester, deler vi din personlige informasjon med selskaper som er såkalte assistenter av personopplysninger for oss. En personopplysningsassistent er et selskap som behandler informasjonen på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner. Vi har personopplysningsassistenter som hjelper oss med: 1) Transport (logistikkselskaper og speditører). 2) Betalingsløsninger (kortinnløsende selskaper, banker og andre leverandører av betalingstjenester). 3) Markedsføring (trykking og distribusjon, sosiale medier, mediebyråer eller reklamebyråer). 4) IT-tjenester (selskaper som håndterer nødvendig drift, teknisk support og vedlikehold av våre IT-løsninger). Når din personlige informasjon blir delt med personopplysningsassistentene, skjer det bare for formål som er kompatible med de formålene vi har samlet informasjonen for (for eksempel for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen). Vi sjekker alle personopplysningsassistenter for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier angående sikkerhet og konfidensialitet av personopplysninger. Vi har skriftlige avtaler med alle personopplysningsassistenter der de garanterer sikkerheten for personopplysningene som behandles og forplikter seg til å oppfylle våre sikkerhetskrav, samt begrensninger og krav til internasjonal overføring av personopplysninger. Bedrifter som er uavhengig ansvarlige for personopplysninger. Vi deler også dine personopplysninger med visse selskaper som er uavhengig ansvarlig for personopplysninger. At selskapet er uavhengig ansvarlig for personopplysninger, betyr at det ikke er vi som kontrollerer hvordan informasjonen som blir gitt til selskapet skal behandles. Uavhengige kontrollører av personopplysninger som vi deler dine personopplysninger med er: 1) Offentlige etater (politi, skattemyndigheter eller andre myndigheter) hvis vi er pålagt å gjøre det ved lov eller ved mistanke om kriminalitet. 2) Selskaper som håndterer generell varetransport (logistikkselskaper og speditører). 3) Selskaper som tilbyr betalingsløsninger (kortinnløsende selskaper, banker og andre leverandører av betalingstjenester). Når dine personlige data blir delt med et selskap som er uavhengig ansvarlig for personopplysninger, gjelder det selskapets personvernregler og datahåndtering.

Hvor behandler vi din personlige informasjon?
Vi streber alltid etter at dine personopplysninger blir behandlet innen EU/EØS, og alle våre egne IT-systemer er lokalisert i EU/EØS. Imidlertid, med systemisk støtte og vedlikehold, kan det hende vi må overføre informasjonen til et land utenfor EU/EØS, f.eks. hvis vi deler dine personopplysninger med en personopplysningsassistent som, enten han selv eller gjennom en underleverandør, er etablert eller lagrer informasjon i et land utenfor EU/EØS. I disse tilfellene kan assistenten bare få tilgang til informasjonen som er relevant for formålet (f.eks. Loggfiler). Uansett hvilket land dine personopplysninger behandles i, tar vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som i EU/EØS. I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, garanteres beskyttelsesnivået enten ved en beslutning fra EU-kommisjonen om at det aktuelle landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller ved bruk av såkalt passende beskyttelsestiltak. Eksempler på egnede sikkerhetstiltak er godkjent adferdskode i mottakerlandet, standard avtaleklausuler, bindende forretningsintranettregler eller Privacy Shield. Hvis du vil ha en kopi av sikkerhetsforholdene som er tatt eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelig, er du velkommen til å kontakte oss.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Vi lagrer aldri dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for hvert formål. Se mer om de spesifikke lagringsperiodene for hvert formål.

Hvilke rettigheter har du som registrert?

Innsynsrett (såkalt registerekstrakt). Vi er alltid åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvis du ønsker å få et dypere innblikk i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du be om tilgang til dataene (informasjonen gis i form av et registerutdrag med en erklæring om formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere, lagringsperioder, informasjon om hvor informasjonen ble samlet inn og eksistensen av automatisert beslutningstaking). Vær oppmerksom på at hvis vi mottar en forespørsel om tilgang, kan vi be om ytterligere informasjon for å sikre effektiv håndtering av forespørselen din og at informasjonen blir gitt til rett person. Rett til korreksjon Du kan be om at dine personopplysninger blir korrigert hvis informasjonen er feil. Innenfor det angitte formålet har du også rett til å supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger. Rett til å slette Du kan be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg hvis:

 • Dataene ikke lenger er nødvendige for de formålene de er samlet inn eller behandlet for.
 • Du har innvendinger mot en interessebalanse vi har gjort basert på legitim interesse, og begrunnelsen for innsigelse veier tyngre enn vår legitime interesse.
 • Du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål.
 • Personopplysninger behandles ulovlig.
 • Personopplysninger må slettes for å oppfylle en juridisk plikt som vi er underlagt.
 • Det er samlet inn personopplysninger om et barn (under 13 år) som du har foreldreansvar for, og det er gjort innsamling i forbindelse med tilbudet av informasjonssamfunnstjenester (f.eks. Sosiale medier).

Vær oppmerksom på at vi kan ha rett til å avslå forespørselen din hvis det er juridiske forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette visse personlige opplysninger. Disse forpliktelsene kommer fra regnskaps- og skattelovgivning, bank- og hvitvaskingslovgivning, men også fra forbrukerlovgivning. Det kan også være at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav. Skulle vi bli forhindret fra å svare på en forespørsel om sletting, vil vi i stedet blokkere personopplysningene fra å bli brukt til andre formål enn det formålet som forhindrer den forespurte sletting.

Begrensningsrett
Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Hvis du bestrider at personopplysningene vi behandler er korrekte, kan du be om en begrenset behandling i løpet av tiden vi trenger for å sjekke om personopplysningene er korrekte. Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene til de angitte formålene, men du trenger dem for å kunne avgjøre, fremsette krav eller forsvare juridiske krav, kan du be om begrenset behandling av dataene hos oss. Dette betyr at du kan be om at vi ikke sletter informasjonen din. Hvis du har innvendt mot en balansering av legitime interesser som vi har gjort som et rettslig grunnlag for en sak, kan du be om begrenset behandling i løpet av tiden vi trenger for å sjekke om våre legitime interesser oppveier dine interesser for å få slettet informasjonen. Hvis behandlingen har blitt begrenset under noen av situasjonene ovenfor, kan vi bare, i tillegg til faktisk lagring, behandle informasjonen for å bestemme, fremsette eller forsvare juridiske krav, for å beskytte andres rettigheter eller hvis du har gitt ditt samtykke.

Rett til å innvende mot bestemt type behandling.
Du har alltid rett til å unngå direkte markedsføring og å innvende mot behandling av personopplysninger basert på en interessebalanse. Legitim interesse: I tilfeller der vi bruker en balanse mellom interesser som et juridisk grunnlag for et formål, har du muligheten til å innvende mot behandlingen. For å fortsette å behandle dine personopplysninger etter en slik innvending, må vi være i stand til å vise en overbevisende og forsvarlig grunn til den nåværende behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter eller friheter. Ellers kan vi bare behandle informasjonen for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Direkte markedsføring (inkludert analyser utført for direkte markedsføringsformål)
Du har muligheten til å gjøre innvendinger mot at dine personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføring. Innvendingen inkluderer også analyser av personopplysninger (såkalt profilering) som utføres for direkte markedsføringsformål. Direkte markedsføring viser til alle typer oppsøkende markedsføringstiltak (f.eks. Via mail, e-post og sms). Markedsføringstiltak der du som kunde aktivt valgte å bruke en av våre tjenester eller på annen måte kontaktet oss for å finne ut mer om tjenestene våre, regnes ikke som direkte markedsføring (f.eks. Produktanbefalinger eller andre funksjoner og tilbud på vår hjemmeside). Hvis du motsetter deg direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for det formålet, i tillegg til å avbryte alle typer direkte markedsføringstiltak. Husk at du alltid har muligheten til å påvirke hvilke kanaler vi bruker for utsendelser og personlige tilbud. Du kan for eksempel velge å kun motta tilbud fra oss via e-post, men ikke sms. I dette tilfellet bør du ikke gjøre innvendinger mot behandlingen av personopplysninger som sådan, men i stedet begrense kommunikasjonskanalene våre (ved å endre innstillingene på Mine sider eller kontakte kundeservice).

Rett til dataportabilitet.
Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på ditt samtykke eller utførelsen av en avtale med deg, har du rett til å be om at dataene som er relatert til deg og som du har gitt oss, er blitt overført til en annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan automatiseres.

Hvordan håndterer vi personnummer?
Vi behandler bare personnummer når det er klart berettiget for formålet, nødvendig for sikker identifikasjon eller hvis det er noen annen hensynsfull grunn. Vi minimerer alltid bruken av personnummer i størst mulig grad ved å bruke fødselsnummeret ditt i stedet.

Hva er Cookies og hvordan bruker vi dem?
Cookies er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og lagres i nettleseren eller enheten din. På vår hjemmeside bruker vi følgende informasjonskapsler:

 • Sessions-cookies (en midlertidig informasjonskapsel som utløper når du lukker nettleseren eller enheten).
 • Holdbare cookies (informasjonskapsler som blir liggende på datamaskinen din til du fjerner dem eller de går ut).
 • Førsteparts cookies (cookies satt av nettstedet du besøker).
 • Tredjeparts cookies (cookies satt av et tredjeparts nettsted. For oss brukes disse først og fremst til analyse, for eksempel Google Analytics.)
 • Lignende teknologier (teknikker som lagrer informasjon i nettleseren din eller på en enhet som ligner cookies).

De cookies vi bruker forbedrer vanligvis tjenestene vi tilbyr. Noen av tjenestene våre krever at informasjonskapsler fungerer som de skal, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Vi bruker cookies for generell analytisk informasjon om din bruk av våre tjenester og for å lagre funksjonelle innstillinger som språk og annen informasjon. Vi bruker også cookies for å kunne rette relevant markedsføring til deg.

Kan du kontrollere bruken av cookies selv?
Ja! Nettleseren eller enheten din lar deg endre innstillingene for bruk og omfang av cookies. Gå til nettleser- eller enhetsinnstillingene for å lære mer om hvordan du justerer cookie-innstillingene. Eksempler på ting du kan justere er å blokkere alle cookies, bare akseptere førsteparts cookies eller slette cookies når du lukker nettleseren. Husk at noen av våre tjenester kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter cookies. Du kan lese mer om cookies generelt hos datatilsynet.no.

Hvordan er dine personopplysninger beskyttet?
Vi bruker IT-systemer for å beskytte personvernet, integriteten og tilgangen til personopplysninger. Vi har tatt spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte din personlige informasjon fra ulovlig eller uautorisert behandling (for eksempel ulovlig tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Bare de menneskene som faktisk trenger å behandle din personlige informasjon for at vi skal oppfylle våre uttalte formål, har tilgang til dem.

Hva betyr det at Datatilsynet er en tilsynsmyndighet?
Datatilsynet er ansvarlig for å overvåke anvendelsen av lovgivningen, og alle som mener at et selskap forbedrer håndteringen av personopplysninger, kan sende inn en klage til Datatilsynet feil.

Hvordan kontakter du oss lettest med spørsmål om databeskyttelse?
Vi kan gjøre endringer i personvernreglene våre. Den siste versjonen av personvernreglene er alltid her på nettstedet. For oppdateringer som er avgjørende for vår behandling av personopplysninger (for eksempel å endre spesifiserte formål eller kategorier av personopplysninger) eller oppdateringer som ikke er avgjørende for behandlingen, men som kan være avgjørende for deg, vil du få informasjon fra Biljardexperten.no og via e-post (hvis du har spesifisert e-post) i god tid før oppdateringene trer i kraft. Når vi gjør informasjon om oppdateringer tilgjengelig, vil vi også forklare betydningen av oppdateringene og hvordan de kan påvirke deg.

Klarna

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.